Erfenis

Wat is een erfenis?

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden, welke door een overleden persoon worden achtergelaten aan de erfgenamen. Deze erfgenamen hebben vervolgens de mogelijkheid om de erfenis te accepteren of te verwerpen.

Wat is een erfenis?

Hoe stel je een testament op?

Wanneer ben je een erfgenaam?

Kan ik mijn legitieme portie opeisen?

Moet ik een erfenis aanvaarden?