Hoe stel je een testament op?

Een testament kun je op 2 manieren opstellen, zelf of bij de notaris.

Zelf een testament opstellen

De voorwaarden voor het zelf opstellen van een testament (dit heet een handgeschreven akte) zijn dat het document moet beschikken over een datum en een handtekening, daarnaast moet het document in bewaring worden gegeven bij een notaris.

Een testament opstellen bij de notaris

Daarnaast kan worden gekozen om het testament bij een notaris op te stellen. Hiervoor kan men zijn/haar wensen kenbaar maken aan de notaris, welke vervolgens een concept testament opstelt. Deze kan eventueel nog worden aangepast, waarna de definitieve versie wordt ondertekend in aanwezigheid van de notaris. Het testament wordt vervolgens door de notaris bewaard, de eigenaar van het testament (testateur) krijgt hiervan een kopie mee.[mm-hide-text]
Erfenis

Wat is een erfenis?

Hoe stel je een testament op?

Wanneer ben je een erfgenaam?

Kan ik mijn legitieme portie opeisen?

Moet ik een erfenis aanvaarden?
[/mm-hide-text]