Moet ik een erfenis aanvaarden?

Als erfgenaam heb je bij het ontstaan van een erfenis de volgende keuzes:

Zuiver aanvaarden

Je gaat volledig akkoord met de erfenis, waardoor je niet alleen de bezittingen ontvangt, maar ook verantwoordelijk wordt voor alle schulden.

Beneficiair aanvaarden

Je aanvaart de erfenis alleen wanneer je er voordeel uit haalt. Dit mag alleen als nog niet de indruk is gewekt dat de erfenis volledig aanvaard gaat worden (door bijvoorbeeld al spullen op te eisen).

Verwerpen

Je gaat niet akkoord met de erfenis. Het verworpen deel gaat over naar de overige erfgenamen, als deze er niet zijn gaat het over op de overheid.[mm-hide-text]

Erfenis

Wat is een erfenis?

Hoe stel je een testament op?

Wanneer ben je een erfgenaam?

Kan ik mijn legitieme portie opeisen?

Moet ik een erfenis aanvaarden?
[/mm-hide-text]