Waaruit bestaat een erfenis?

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden, welke door een overleden persoon worden achtergelaten aan de erfgenamen. De schulden bestaan onder andere uit:

– De schulden van de overledene
– De kosten van de begrafenis of crematie (lijkbezorging)
– De kosten die voortvloeien uit de nalatenschap (bijv. het loon van de vereffenaar)[mm-hide-text]
Erfenis

Wat is een erfenis?

Hoe stel je een testament op?

Wanneer ben je een erfgenaam?

Kan ik mijn legitieme portie opeisen?

Moet ik een erfenis aanvaarden?
[/mm-hide-text]