Waaruit bestaat een erfenis?

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden, welke door een overleden persoon worden achtergelaten aan de erfgenamen. De schulden bestaan onder andere uit:

- De schulden van de overledene
- De kosten van de begrafenis of crematie (lijkbezorging)
- De kosten die voortvloeien uit de nalatenschap (bijv. het loon van de vereffenaar)