Wanneer ben je erfgenaam?

In Nederland zijn er 2 mogelijkheden waardoor je erfgenaam wordt, te weten erfopvolging middels versterf en erfopvolging middels uiterste wilsbeschikking.

Erfopvolging middels versterf

De wettelijke wijze is erfopvolging middels versterf, je bent dan automatisch erfgenaam door het bestaan van een familieband met de overledene.

De wet onderscheid hierbij 4 groepen erfgenamen, welke in onderstaande volgorde in aanmerking komen voor de nalatenschap. Hierbij krijgt slechts 1 groep de nalatenschap (elk een gelijk deel), alleen als deze groep niet bestaat wordt gekozen voor een volgende groep.

  1. partner en kinderen
  2. ouders, broers, zussen
  3. grootouders
  4. overgrootouders

Wilsbeschikking (testament)

Daarnaast kun je erfgenaam worden door een uiterste wilsbeschikking, dit is beter bekend als een testament. Wanneer deze regeling is getroffen vervalt automatisch de erfopvolging middels versterf.[mm-hide-text]

Erfenis

Wat is een erfenis?

Hoe stel je een testament op?

Wanneer ben je een erfgenaam?

Kan ik mijn legitieme portie opeisen?

Moet ik een erfenis aanvaarden?
[/mm-hide-text]