Wat is een koopakte?

Een koopakte wordt ook wel een koopovereenkomst genoemd. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen de kopende en verkopende partij. In deze koopovereenkomst staat onder welke voorwaarden het huis van eigenaar wisselt, tegen welke prijs, op welke datum etc.

Deze koopovereenkomst kan worden opgesteld zonder tussenkomst van een notaris, maar dan missen er nog essentiƫle zaken als de mogelijkheid tot ontbinden van de overeenkomst.

Bedenktijd

Wanneer er een koopakte (koopovereenkomst) getekend is, heeft de kopende partij nog minimaal 3 dagen de tijd om van de koop af te zien. Deze 3 dagen is de wettelijk vastgelegde minimale termijn hiervoor, in overleg mag wel worden afgesproken dat deze termijn langer is, korter mag niet.

Voorwaarde bij deze termijn van 3 dagen is dat 2 van deze 3 dagen niet op een zaterdag, zondag of feestdag mogen vallen. Ontvangt u het koopcontract op dinsdag om 12.00 uur, dan mag u tot en met vrijdag 11.59 uur zonder opgaaf van redenen de koop ontbinden. Wel moet u er voor zorgen dat de verkopende partij dan om 11.59 het bericht onder ogen krijgt, of had kunnen krijgen.[mm-hide-text]

huis kopen

Wat is een koopakte?

Wat is een leveringsakte?
[/mm-hide-text]