Wat is een verblijvingsbeding?

Door een verblijvingsbeding op te nemen in het samenlevingscontract, legt u vast dat bij het overlijden van een persoon, alle gemeenschappelijke bezittingen automatisch in het bezit komen van een andere persoon. Deze gemeenschappelijke bezittingen kunt u ook vastleggen in het samenlevingscontract.

Samenlevingscontract

Wat is een samenlevingscontract

Wat staat er in een samenlevingscontract?

Welke voorwaarden gelden bij een samenlevingscontract?

Wat is een verblijvingsbeding?

Mag ik zelf een samenlevingscontract opstellen?

Moet ik een samenlevingscontract opstellen bij een notaris?

Wat kost een samenlevingscontract?

Voorbeeld samenlevingscontract