Wat staat er in een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract bevat afspraken tussen 2 of meer personen met betrekking tot het samenwonen. Hierin kunt u bijvoorbeeld de volgende zaken opnemen:

– FinanciĆ«le bijdrage ten behoeve van elkanders levensonderhoud

– Hoe de gemaakte kosten voor het huishouden worden verdeeld

– Hoe de gemaakte kosten voor de woning (hypotheek) worden verdeeld

– Hoe er gebruik wordt gemaakt welke bankrekening(en)

– Een verdeling van de bezittingen, voor het geval u niet meer samen wenst te leven.

– Een verblijvingsbeding (afspraak dat alle gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een persoon, automatisch in het bezit van een andere persoon komen)

– Hoe het geregeld moet worden bij het eindigen van de samenleving.

– Overige afspraken[mm-hide-text]

Samenlevingscontract

Wat is een samenlevingscontract

Wat staat er in een samenlevingscontract?

Welke voorwaarden gelden bij een samenlevingscontract?

Wat is een verblijvingsbeding?

Mag ik zelf een samenlevingscontract opstellen?

Moet ik een samenlevingscontract opstellen bij een notaris?

Wat kost een samenlevingscontract?

Voorbeeld samenlevingscontract
[/mm-hide-text]