Wat staat er in een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract bevat afspraken tussen 2 of meer personen met betrekking tot het samenwonen. Hierin kunt u bijvoorbeeld de volgende zaken opnemen:

- Financiƫle bijdrage ten behoeve van elkanders levensonderhoud

- Hoe de gemaakte kosten voor het huishouden worden verdeeld

- Hoe de gemaakte kosten voor de woning (hypotheek) worden verdeeld

- Hoe er gebruik wordt gemaakt welke bankrekening(en)

- Een verdeling van de bezittingen, voor het geval u niet meer samen wenst te leven.

- Een verblijvingsbeding (afspraak dat alle gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een persoon, automatisch in het bezit van een andere persoon komen)

- Hoe het geregeld moet worden bij het eindigen van de samenleving.

- Overige afspraken