Welke voorwaarden gelden bij een samenlevingscontract?

Wanneer u een samenlevingscontract wilt opstellen dient een ieder die deelneemt meerderjarig te zijn en mag er niemand onder curatele staan. Verder bent u vrij om zelf de inhoud te bepalen, zolang dit maar strookt met de wet. Daarnaast is het zo dat een ondertekend samenlevingscontract bindend is, ook al is het door u zelf opgesteld.

Samenlevingscontract

Wat is een samenlevingscontract

Wat staat er in een samenlevingscontract?

Welke voorwaarden gelden bij een samenlevingscontract?

Wat is een verblijvingsbeding?

Mag ik zelf een samenlevingscontract opstellen?

Moet ik een samenlevingscontract opstellen bij een notaris?

Wat kost een samenlevingscontract?

Voorbeeld samenlevingscontract