Schenking

Wat is een schenking?

Een schenking is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdig onverplichte rechtshandeling, waarbij roerende of onroerende zaken door een schenker definitief worden overgedragen aan de ontvanger. Belangrijk hierbij is dat er geen tegenprestatie bestaat, het gebeurt dus uit genegenheid of erkentelijkheid.

Een ander woord voor schenking is gift, of donatie.

De roerende of onroerende zaken die worden overgedragen worden vaak cadeau genoemd.

De meest voorkomende reden om tot een schenking over te gaan is fiscaal. Wanneer een schenking een roerend goed betreft en minimaal 3 jaar voor het overlijden wordt overgedragen, betaalt men namelijk geen successierechten.[mm-hide-text]

Schenking

Wat is een schenking?

Waaruit kan een schenking bestaan?

Waarover moet ik schenkbelasting betalen?

Wanneer ben je vrijgesteld van schenkbelasting?
[/mm-hide-text]