Waarover moet ik schenkbelasting betalen?

Schenkbelasting wordt altijd geheven over de waarde van de schenking. Bij een geldbedrag geldt hiervoor de volledige waarde op het moment van schenken.

Bij roerende zaken is de waarde van de schenking gelijk aan de waarde van het roerende goed in het economisch verkeer. Bij woningen is de waarde van de schenking gelijk aan de WOZ waarde.

De schenkbelasting in Nederland kent meerdere tarieven, deze variƫren van 10% tot 40%. Dit tarief wordt bepaald aan de hand van de waarde van de schenking en de relatie tussen de schenker en de ontvanger.[mm-hide-text]

Schenking

Wat is een schenking?

Waaruit kan een schenking bestaan?

Waarover moet ik schenkbelasting betalen?

Wanneer ben je vrijgesteld van schenkbelasting?
[/mm-hide-text]