Waaruit kan een schenking bestaan?

Een schenking bestaat doorgaans uit geld of goederen, welke door de schenker aan een ontvanger worden geschonken. Maar een schenking kan ook andere vormen aannemen.

Zo is het verkopen van een woonhuis onder de marktwaarde ook een soort schenking.

Schenking

Wat is een schenking?

Waaruit kan een schenking bestaan?

Waarover moet ik schenkbelasting betalen?

Wanneer ben je vrijgesteld van schenkbelasting?