Wanneer ben je vrijgesteld van schenkbelasting?

Voor de schenkbelasting zijn wettelijk een aantal vrijstellingen bepaald.

Je betaalt geen schenkbelasting in de volgende gevallen:

-         De waarde van de schenking valt lager dan de vrijstelling (€ 2000)

-         Je betaalt inkomstenbelasting over de schenking

-         De schenking geschiedt vanwege een morele verplichting

-         De schenking wordt gebruikt om dringende schulden te voldoen

-         De schenker niet woonachtig is in Nederland

-         De schenkbelasting wordt betaalt door de schenker

-         De ontvangende instelling is een ANBI

-         De schenkende instelling is een ANBI

-         De ontvangende instelling is een SBBI