Wanneer ben je vrijgesteld van schenkbelasting?

Voor de schenkbelasting zijn wettelijk een aantal vrijstellingen bepaald.

Je betaalt geen schenkbelasting in de volgende gevallen:

–         De waarde van de schenking valt lager dan de vrijstelling (€ 2000)

–         Je betaalt inkomstenbelasting over de schenking

–         De schenking geschiedt vanwege een morele verplichting

–         De schenking wordt gebruikt om dringende schulden te voldoen

–         De schenker niet woonachtig is in Nederland

–         De schenkbelasting wordt betaalt door de schenker

–         De ontvangende instelling is een ANBI

–         De schenkende instelling is een ANBI

–         De ontvangende instelling is een SBBI[mm-hide-text]

Schenking

Wat is een schenking?

Waaruit kan een schenking bestaan?

Waarover moet ik schenkbelasting betalen?

Wanneer ben je vrijgesteld van schenkbelasting?
[/mm-hide-text]